Graafisen alan työt

Teemme tilauksesta erilaisia graafisen alan suunnittelutöitä. Käyntikortit, mainoslehtiset, esitteet, sähköiset bannerit.

Painetun median suunnittelu, printtituotteet

* julkaisujen taitto ja kuvitus
* esitteet
* käyntikortit
* flyerit
* mainonta
* visuaalisen ilmeen suunnittelu
* informaation visualisointi
* lehtimainokset
* julisteet
* etiketit
* ulkoteippausten suunnittelu

Digitaalisen median suunnittelu

* www-sivut
* 2d- animaatio ja liikegrafiikka